Koje su odgovornosti svakog tim lidera?

african-descent-3472462_960_720
pixabay

Kao što sam već mnogo puta napisala – tim lider je spona između višeg menadžmenta i svog tima. Nezavisno od toga u kojoj branši njegov tim posluje, postoje zadaci koje svaki tim lider mora da radi kako bi osigurao dobre poslovne rezultate.

Efektivnost

Kada tim lider sa svojim timom otpočne rad na jednom projektu, pre početka samog rada, on mora da timu dostavi nekoliko koraka koji će postići efektivnost u njihovom radu. Sistem koji lider mora da napravi treba da sadrži:

  • Metode,
  • Resurse,
  • Rezultate

Dobra priprema je ključ efektivnog rada. Iz tog razloga, ako lider predstavi timu jasne i razrađene metode kojima mogu da se služe u svom radu, rad svakog u timu će biti efektivniji. On je takođe dužan da svom timu obezbedi resurse kojima će tim raspolagati u svom radu. Ti resursi mogu biti sve ono što je timu neophodno za rad, na primer: ne možete očekivati da dizajer radi bez dizajnerskih programa ili bez sveske i olovke kojima će crtati i slično. U velikim kompanijama koje se bave proizvodnjom, resursi bi bile mašine i sva prateća oprema. Dakle, nebitno koliko je tim mali i u kojoj je branši projekat, lider je dužan da se izbori za sve potrebne resurse koji su neophodni za rad na projektu.

Pored plana, metoda, nabavljanja resursa od višeg menadžmenta, tim lider je takođe dužan da timu predstavi jasnu sliku koje rezultate oni treba da postignu. Bez jasnog cilja koji je definisan i dokumentovan, tim neće imati viziju koju će slediti. Naravno da je i više nego poželjno da jedan lider zajedno sa članovima svog tima radi na izgradnji te vizije, ali je na njemu da donese konačne odluke kada je u pitanju, na primer: vreme rada na projektu, definisanje rezultata i slično.

Svaki jasno definisan cilj vodi do efektivnosti koja će pospešiti rad tima, a samim tim i doprineti ostvarenju zacrtanih rezultata.

Izrada zaduženja i odgovornosti

Odmah na prethodno poglavlje se nadovezuje određivanje zaduženja i odgovornosti koje svako u timu ima za svoj rad. Tim lider je taj koji određuje i pravi plan koji će izvući najbolju produktivnost iz svakog člana tima. Kako je dobar tim lider onaj koji poznaje članove svog tima, on će tačno znati na koji način da podeli zaduženja među svojim članovima. Konsultacije sa timom, otvorenost i voljnost da i sami članovi pokažu na čemu žele da rade će mu pomoći da dodeli uloge ljudima koji zaista žele da rade na nekom polju. Međutim, nezavisno od toga da li će podelu zaduženja doneti sam ili sa svojim timom, jedan od glavnih zadataka tim lidera je da on donosi odluke o zaduženjima.

Tema odgovornosti je usko vezana. Lako se može videti u manjim timovima, gde je po jedna osoba zadužena za svaki deo projekta, ko je odgovoran za šta. Međutim, kada tim lider ima tim koji broji više članova, koji rade istovremeno na više projekata ili gde su i ti timovi podeljeni na manje timove, onda je tim lider dužan da postavi odgovornost za svako pojedinačno pitanje. Važno je da zna u svakom momentu ko je odgovaran za koje pitanje. Kada na primer, tim radi na projektu organizovanja jednog događaja, tim lider je odredio plan, metod, i podelio zadatke svom timu. Osoba X radi na potrazi za prigodnim prostorom, osoba Y na traženju sponzora, osoba Z na osmišljavanju koncepta događaja, osoba P na reklamiranju događaja… Hajmo sada da proširimo tim. Jedna osoba ne može sama da radi na reklamiranju događaja, pa imamo za to zaduženje 3 osobe. Dakle tim lider mora odrediti odobu koja je među njima odgovorna za rezultate postignute u njihovoj delatnosti.

Tim lider, koliko god tim bio velik, mora da u svakom trenutku zna ko je timu odgovoran za koje zaduženje, kao i što je on, na kraju krajeva, odgovoran za to da timu postavi zaduženja i odgovornosti.

african-american-3592198_960_720
pixabay

Usmeravanje tima

Rad svakog tima mora biti u skadu sa politikom i filozofijom same kompanije, stoga je tim lider dužan da sve što isplanira:

  • način rada,
  • odgovornosti,
  • zadatke,
  • obaveze,

budu u skladu sa politikom kompanije u kojoj radi. Znam da se za mnoge ovo podrazumeva i neizmerno mi je drago zbog toga, ali znam da postoje i oni koji neretko rade na ostvarenju ciljeva kompanije metodama koje nisu uvek u skladu sa politikom kompanije, pa mislim da je važno napomenuti.

Mislim da bi ekstreman primer bio najefektivniji za razumevanje ovog poglavlja – ako imamo kompaniju koja proizvodi proizvode za rehabilitaciju, fitnes i očuvanje zdravlja, koji svojom politikom garantuju srećan i zdrav život kupaca, da li je onda u redu da ljudi koji rade za istu kompaniju rade u nezdravim uslovima, sedeći na neudobnim stolicama, bez pauze, proizvodeći te proizvode koji treba da predstavljaju zdravlje. Dakle, imamo kompaniju koja kupcima garantuje zdravlje i udobnost, a prvo ih ne pruža svojim radnicima. Da li je to u redu?

Vlasnik kompanije ne sme da zaboravi da se politika njegove kompanije ne odnosi samo na kupce, već i na radnike u kompaniji.

Svaka kompanija koja ima definisane ciljeve, i politiku kompanije, koja se uvek jasno vidi na “home page” stranici, mora da zahteva od svojih tim lidera da se istom vode i da svoj rad organizuju u skladu sa tim ciljevima.

Odnos sa drugim timovima

Spona koja se zove tim lider, ima još jednu važnu ulgu u svom radu, a to je da je on sam predstavnik sopstvenog tima. Iza njegovog imena stoji rad celokupnog tima koji će on dalje prezentovati drugim timovima i višem menadžmentu, pa je njegova odgovornost da gradi dobre odnose sa ostalim predstavnicima timova, da bi samim tim i njegov tim imao dobre izglede u kompaniji u kojoj radi.

U jednom od prethodnih tekstova pisala sam kako je idealni lider lider za primer svima u svom radu, pa ću se ovde ponoviti da napomenem koliko je važno da lider tima bude ne samo primer svom timu, već i primer dobrog i kvalitetnog rada, među ostalim liderima, jer upravo on govori o svom timu. Nebitno koliko jedan tim dobro i efikasno radi, ako njegov tim lider ne ume taj rad da predstavi kako treba. Samim tim njihov rad je umanjen, zato je izuzetno važno da lider bude osoba od poverenja koje ume sa ljudima i koja ima izgrađene dobre komunikacione veštine koje će mu doneti dobar odnos sa drugim timovima.

Koliko dobar lider može da pomogne timu, toliko i loš može da odmogne, nebitno koliko rad tima bio dobar.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s