Kako saopštiti negativnu kritiku?

cup-2884058_960_720.jpg
pixabay

Nikome nije lagodno kada mora da drugima saopšti da nisu dovoljno dobro uradili ono što im je zadato. Način na koji će neko to saopštiti govori koliko osoba koja saopštava ima iskustva u radu sa ljudima i kakav je lider. Niko od nas, koliko god mi bili smireni, ljubazni, profesionalni, ne voli da čuje da nas neko konstantno negativno kritikuje, ismeva naš rad drugim kolegama, ili ne ceni naš trud ni rezultate. Iz ovog razloga, da se nijedan član tima ne bi osetio loše i beskorisno iako je uložio mnogo truda u neki projekat, hajmo da analiziramo jednu tehniku u komunikaciji koji sam ja davno naučila u radu u online redakciji, a koja daje produktivne rezultate.

Namera negativne kritike

Poslovna komunikacija pored ljubaznosti i razumevanja mora da podrazumeva i upućivanje kritike, kako pozitivne tako i negativne, pogotovo kada želite da unapredite rad vašeg člana tima. Neće svaka osoba isto reagovati na negativnu kritiku, pa u neprijatnim sitacijima ponos te osobe kojoj je kritika upućena može reagovati nepoželjno i nekorektno. Kako da vi kao lideri izbegnete ove situacije?

Jako je važno da vi znate da vaše reakcije i vaše reči govore isključivo o vama, a tuđe reakcije i reči o njima. Zato, da biste mogli da očekujete pozitivne i motivirajuće reakcije od vašeg tima kada upućujete kritike, vi morate i da pokažete vašu pozitivnu nameru koja podstiče zaposlenog.

Formulisanje konstruktivne kritike koja će unaprediti rad vašeg tima je ključan u poslovnoj komunikaciji.

Uzmimo za primer da rezultati rada vašeg knjigovođe nisu zadovoljavajući. Vi želite da mu ukažete na greške, ali ne želite da stvorite negativnu situaciju koju negativna kritika može da izazove. Ne znate kako to da izmanevrišete, pa odlučujete da ste vi ipak lider i govorite samo nešto tipa: „Sledećeg meseca moramo imati rezultate kakve smo se dogovorili.“ Ovaj pristup, koji ima naređivački karakter koliko god vi razvlačili osmeh dok ga govorite, nema pozitivan uticaj na knjigovođu, jer će on u vašoj rečenici čuti samo: „Nisi ništa dobro uradio. Moraš ponovo uraditi kako treba!“

boss-3385070_960_720.jpg
pixabay

Kada radite kao lider tima, koliko god bi bili obrazovaniji ili iskusniji, to ne znači da naređivanjem treba da to prikazujete. Naprotiv, vaše iskustvo pokažite kroz rad od kojeg se mnogo može naučiti, a svaku negativnu kritiku preformulišite u konstruktivnu. Kada negativnu kao što je „Sledećeg meseca moramo imati rezultate kakve smo se dogovorili.“ preformulišemo u „Prošlomesečni obračun X su odlično uradio! Nažalost, za obračun Y nismo došli do rezultata koje smo dogovorili, pa me zanima da li imaš ideju kako bismo mogli to da popravimo za sledeći mesec?“, dobijamo konstruktivnu kritiku.

Iza ovakve rečenice stoji vaša pozitivna namera kojom motivišete člana tima da poboljša svoj rad, a ne samo negativna kritika koja upire prstom u njega, optužuje ga i naređuje. Pored te motivacije kroz konstruktivnu rečenicu vi ste dali mogućnost članu tima da sam odmah doprinese svom napretku i da iskaže svoje ideje kako bi mogao da se popravi. Ako ste vi iz iste branše kao i vaš tim, rečenice poput: „Predlažem da…“ „Možda može da pomogne i…“ su idealne da na konkretnom primeru pokažete vaše iskustvo i prenesete svoje znanje članovu tima.

Pohvala kroz kritiku

Pored vaše pozitivne namere koja će se ogledati u vašoj rečenici, jako je važno da pre nego što kažete nešto negativno, pohvalite vašeg člana tima. Kada mu na početku ukažete na nešto što je o dobro uradio i otvoreno ga pohvalite, onda njegovo samopouzdanje neće biti poljuljano, već će osećati da ste vi i pored togo što rezultati nisu zadovoljavajući, vidite njegov trud i rad. Ako članovi vašeg tima ne vide da vi cenite njihov trud, vreme i rad, oni neće gledati na vas kao osobu sa kojom žele da rade, a rad sa takvim ljudima ne postiže rezultate.

business-3167295_960_720
pixabay

Nije samo kritika način da se komentariše nečiji rad, pohvala je takođe način komunikacije.

Dakle, uvek pohvalite pre nego što uputite konstruktivnu kritiku. Znam da će neki sada pomisliti: Šta da radim u situaciji kada neko nije uradio baš išta kako treba? Čak i tada treba da nađete nešto što bi bilo vredno neke pohvale: vreme koje je odvojio, trud koji je očigledan, neka sitna stručna stvar koja je dobro urađena  na projektu… Zapamtite da uvek možete da nađete nešto da biste nekoga pohvalili, kao i nešto na čemu se neko može kritikovati. Zato nema izgovora za pokazivanje poštovanja prema vašem timu.

Ukoliko želite da budete lider koji je pravi mentor, sa kojim je lepo raditi, koji je vredan poštovanja i svake pohvale sve to morate i vi dati vašem timu. Isto se odnosi i kada morate da uputite negativnu kritiku.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s